Program

intro


Programová nabídka konference je bohatá a za tři dny trvání této události je pro účastníky připravena řada zajímavých akcí. Základ samozřejmě tvoří odborné přednášky, které jsou klíčovým bodem konference. Nicméně kulturní a doprovodný program je neméně lákavý a věříme, že účastníci najdou během konference dostatek příležitostí k příjemnému strávení času.


Kompletní verze programu konference: Finální Program

Harmonogram průběhu konference vypadá následovně:12.5.2014 - 1. den konference

Prezence účastníků, slavnostní zahájení konference, přednášky a vstupy vystavovatelů a sponzorů, společenský uvítací večer.13.5.2014 - 2. den konference

Bloky přednášek, vstupy vystavovatelů a sponzorů, společenský večer.14.5.2014 - 3. den konference

Bloky přednášek, zakončení konference a závěrečný oběd.


14.5.2014 - Exkurze - Zkratovna a laboratoř vysokého napětí na Vysokém učení technickém v Brně

Náplň:
Exkurze zahrnuje řízenou prohlídku laboratoří s prezentací vybavení zkratovny a vysoko-napěťové laboratoře. Laboratoře jsou součástí Centra pro výzkum a využití obnovitelných zdrojů energie a jsou využívány pro experimenty a výzkum stejně jako pro typové zkoušky zařízení. Parametry základního vybavení jsou:
- Zkratovna – 150 kA(AC), 50 kA(DC)
- Laboratoř vysokého napětí – AC zdroj: 300 kV/1 A(AC); Generátor impulsů: 1000 kV/100 kJ


Další informace o laboratořích jsou dostupné na následující adrese v sekci “Laboratories”: http://www.cvvoze.cz/en/vyroba/index.Důležitá fakta:
- Odjezd od hotelu Santon 14.5. ve 14:00, doba trvání 2 hodiny (včetně transportu)
- Exkurze je bez poplatku.
- Je nezbytná registrace zaslaná emailem na epe2014@epe-conference.eu do 9.5., 12:00. Prosím použijte předmět emailu: EPE2014 – Technical visit.
- Poznámka: Počet účastníků exkurze je omezen. Registrace bude akceptována na principu „kdo dřív přijde ...“.Přístupy: [CNW:Counter]
© UEEN - EPE 2014 - email: epe2014@epe-conference.eu