Kontakty

introZde najdete kontaktní informace na organizátora konference a jednotlivé osoby, které organizaci zajišťují. Neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností spojených s konferencí.Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, upřednostňujte, prosím, e-mail a univerzální adresu epe2013@epe-conference.eu. Oficiální korespondenční adresa pro písemný styk je uvedena níže. Dále jsou uvedeny kontaktní informace na jednotlivé členy organizačního výboru.

Korespondenční adresa

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Katedra elektroenergetiky, FEI
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

Tel.: +420 596 991 282
Fax: +420 596 919 597
E-mail: epe2013@epe-conference.euOrganizační výbor

Předseda

doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec


Tajemník

Ing. Roman Portužák, CSc.


Členové

doc. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.

Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.

Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.

Ing. Petr Moldřík, Ph.D.

Bc. Žaneta Vylegalová


Přístupy: [CNW:Counter]
© Kat. elektroenergetiky - EPE 2013 - email: epe2013@epe-conference.eu